Đăng ký Sản phẩm Electrolux của bạn

Để đăng ký nhanh chóng và dễ dàng, hãy tải lên ảnh của biểu tượng máy ảnh

Biểu tượng máy ảnh là gì?

  • Biểu tượng máy ảnh là thứ mà bạn chụp ảnh rồi tải lên bằng thiết bị di động của mình.
  • Với bếp, hãy tìm biểu tượng máy ảnh ở trên đầu bếp.
  • Với tủ lạnh, hãy tìm biểu tượng máy ảnh ở thành tủ phía trong bên phải.
  • Với lò nướng và máy sấy/máy giặt cửa ngang, hãy tìm biểu tượng máy ảnh ở mặt bên trong cửa của thiết bị đó.
  • Đối với máy giặt cửa trên, hãy tìm biểu tượng máy ảnh ở mặt sau của bảng điều khiển.

TÔI KHÔNG CÓ BIỂU TƯỢNG MÁY ẢNH